Strona główna

Specjalizowane Systemy Elektroniczne
Obrazowej Diagnostyki Medycznej

CQ Elektronik System, Artur Świerc

tel.71 318 01 04
kom. 601 794 162
e-mail: info@cq.com.pl
http://www.cq.com.pl

English English
Deutsche
Deutsche

Platforma stabilograficzna CQStabJump

 

 

Wyskok na platformie dynamometrycznej

Platforma w wersji Jump ma wzmocnioną konstrukcję pozwalającą na badanie wyskoku. Pomiar reakcji podłoża podczas wyskoku pionowego pozwala na dokładną i obiektywną ocenę skoczności, łączącej elementy głównych cech motorycznych człowieka: mocy, szybkości i koordynacji ruchowej (Wit A. Biomechaniczna ocena układu ruchu sportowca, Instytut Sportu, Warszawa 1992).

Należy pamiętać o tym, iż w trakcie wyskoku siły działające na platformę są wielokrotnie większe niż te przy staniu stabilnym (stąd maksymalnie obciążalność platformy CQStabJump – nominalnie 6kN (600kg – maks.odp. 200kg/czujnik).  Jednak zwiększenie zakresu powoduje obniżenie czułości – z tego powodu dla typowego badania stabilograficznego stosuje się platformę CQStab2P, dla której maksymalne obciążenie na czujnik wynosi 40kg.

Rozróżnia się:

1. Skoki z miejsca w górę z przysiadu bez zamachu SJ (squat jump),

2. Skoki w górę z miejsca poprzedzone szybkim ugięciem nóg i zamachem - CMJ (counter movement jump)

3. Skoki w górę po zeskoku z pewnej wysokości - DJ (drop jump).

Na wykresie możemy wyszczególnić następujące fazy wyskoku:

 

1)      przygotowawcza (zamach)

- początek: moment, w którym OSC rozpoczyna ruch w dół (rozpoczęcie uginania

w stawach kolanowych – odciążenie na wykresie)

- koniec: OSC zatrzymuje się w ruchu w dół i znajduje się w najniższym położeniu (maksymalne ugięcie w stawach kolanowych)

2)   odbicie

- początek: OSC rozpoczyna ruch w górę, rozpoczęcie prostowania w stawach kolanowych

- koniec: moment utraty kontaktu z podłożem (Vmax)

3) lotu

- początek: utrata kontaktu z podłożem

- koniec: odzyskanie kontaktu z podłożem

4) lądowanie (amortyzacja)

- początek: odzyskanie kontaktu z podłożem

- koniec I: OSC znajduje się w najniższym położeniu, stawy kolanowe maksymalnie ugięte

- koniec II: powrót do pozycji wyjściowej

Oprogramowanie CQStabJump pozwala na ciągłą rejestrację zadanej „batalii” (sekwencji) wyskoków. W trakcie dalszej analizy,  można wybrać do przeliczeń dowolny fragment wykresu. W ten sposób uzyskujemy szansę analizy czasowej wyskoków np. wytrzymałości pacjenta, np. test  30 skoków w 3 min.

 

 

Dla wyskoku liczone są:

                    Masa - średnia pierwsze  0.2s zaznaczonego testu

                    Czas przygotowania

                    Czas odbicia

                    Czas lotu

                    Czas lądowania

                    Prędkość odbicia

                    Minimalne położenie środka masy

                    Odbicie położenie środka masy

                    Maksymalne położenie środka masy

                    Maksymalne przemieszczenie środka masy

                    Względna wysokość wyskoku (ymax/h) [%]

                    Praca (energii odbicia) E[J]

                    Względna energii odbicia E/m[J/kg]

                    Maksymalna moc odbicia Pmax [W]

                    Względna moc maksymalna Pmax/m[W/kg]            

                    Średnia moc odbicia Pśr [W]

                    Względna moc średnia Pśr/m[W/kg]

                    Maksymalna siła reakcji [N]              

                    Maksymalna prędkość [m/s]            

 

Zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie pacjenta i odpowiednim zabezpieczeniu strefy lądowania (zeskoku) !

 

Artykuły:

*  Analysis of Standing Vertical Jumps Using a Force Platform

*  Biomechanical  analysis  of  drop  and  countermovement  jumps

*  Synteza modeli biomechanicznych ciała człowieka opisujących zeskoki...

*  Wyznaczanie parametrów biomechanicznych układu ruchu na podstawie zapisu reakcji podłoża podczas wyskoku CMJ

*  Ćwiczenia...

*  Counter movement jump performance between

*  KINEMATIC PARAMETERS DIFFERENCES BETWEEEN...

*  ASSESSMENT AND ENHANCEMENT...

*  Leg stiffness during phases of countermovement...

*  POWER-TIME, FORCE-TIME, AND VELOCITY-TIME...

*  Kinetic parameters as determinants of vertical jump performance

*  Neural Circuitry and Muscular Contraction during a Countermovement Jump

 

UWAGA: W ofercie  również platforma CQStab2Jump
niezależne, równoczasowe wyznaczenie parametrów odbicia dla lewej i prawej nogi !!

Oprogramowanie CQLab pozwala na równoczesną rejestrację

parametrów wyskoku, podglądu kamer CQKam i ruchu z CQMotion !

 

 

 

 


© 2015 Copyright by CQ Elektronik System, Wszystkie prawa zastrzeżone.