Strona główna

Specjalizowane Systemy Elektroniczne
Obrazowej Diagnostyki Medycznej

CQ Elektronik System, Artur Świerc

tel.071 318 01 04
kom. 0601 794 162
e-mail: info@cq.com.pl
http://www.cq.com.pl

English English
Deutsche
Deutsche
Fotogrametria Mora -wstęp Computer-based Examination of Body Posture - bases Computergestützte Untersuchung der Körperhaltung - Vorwort Fotogrametria Mora -program Fotogrametria Mora -parametry Wady postawy -wstęp Okiem praktyka Badanie strony podeszwowej stóp - podoskop Kamery PodoBaby - badanie niemowl±t PodoBaby -film Platforma Stabilograficzna Gry komputerowe w rehabilitacji i treningu Publikacje- stabilografia Publikacje Filmy Referencje O firmie... Animacja 3D Wydruki Wady postawy -postawa ciała Wady postawy -postawa ciała Stopy-wydruki Akcelerometry PodoBaby - opracowanie CQ-Dynamometr - mierzenie siły Treningowa Platforma Balansowa - Gry Filmik Gracze Filmy - prezentacja Platformy Stabilograficznej Filmy - prezentacja programu Nowości Nowości Nowości Oferta cenowa

 

 Nowości


*W celu ułatwienia standaryzacji wykonania badania w oprogramowaniu CQStab2015 dla platform stabilograficznych dodano szczelinową analizę wyników tj. użykownik ma możliwość modyfikacji długości testu (zamiast standardowych 30s np.45, 60s...do 7200s!), a następnie dokonuje wyboru szczeliny czasowej w której dane zostaną przeanalizowane.

 

NAJNOWSZA  wersja Programu do Projektowania Wkładek 3D posiada następującą funkcjonalność:

• Swobodna definicja obrysu wkładki na bazie odbitki plantokonturograficznej z widoczną głębią obrazu.

• Definicja linii obcięcia wkładki na wysokości palców

• Możliwość skalowania podparcia wysklepienia stopy na podstawie danych ze skanera 3D wbudowanego w urządzenie CQ-Stopy3D

• Możliwość uwzględnienia stref nośnych (nacisków) na podstawie intensywności odbitki plantokonturograficznej

• Możliwość definiowania minimalnej, oraz całkowitej wysokości wkładki

• Definicja wywinięcia pięty, z uwzględnieniem wysokości i szerokości profilu

• Definicja klina podparcia korygującego ustawienie stopy

• Swobodna definicja pelot o zadanej wysokości (zarówno wypukłych jak i wklęsłych)


Porówanie rozdzielczości danych z podoskopu komputerowego i maty reakcji sił podłoża

A-     Obraz z podoskopu komputerowego o dokładności 1mm/punkt

B-      Ten sam obraz z rozdzielczości rzeczywistą 1cm2/punkt oferowaną przez maty sił reakcji podłoża (Przypomina to kupowanie budów z dokładnością do dwóch numerów...)

C-      Dane z maty B rozciągnięte trikowo przez komputer (Na podstawie niedokładnego pomiaru kupiliśmy za małe buty, ale próbujemy je rozchodzić...)

 


ABSOLUTNA NOWOŚĆ 2012!!!

Wieloczujnikowy pomiar ruchu
CQ-MotionUSB9D6
6 czujników ruchu o 9 stopniach swobody !
W jednym małym czujnik zintegrowane są:
Akcelometr3D + Żyroskop3D + Magnetometr3D

... więcej informacji


NOWOŚĆ!

                Do oferty firmy CQ Elektronik System został wprowadzony poczwórny elektroniczny dynammoetr (siłomierz), pozwalający na równoczasowy pomiar przyłożonej siły w czterech punktach !


NOWOŚĆ!

                Do sterownika platformy treningowej dodano kierowanie ruchami myszki, pozwalający na wykorzystanie setek aplikacji użytkowych i gier.
Uwaga! Zamiast platformy od interfejsu można także podłączyć pojedyńczy czujnik ruchu typu CQ-AccelGame2De


*NOWY wygląd PodoBaby

                Od września 2010 roku urządzenia PodoBaby wykonujemy, na zamówienie, w kolorze wybranym przez użytkownika, dzięki czemu mogą się dopasować do istniejącego wyposażenia gabinetu. (Poniżej w kolorze buka)

 


*Program CQ-BalanceGraph
pozwala na wizualizację wychyleń na Balansowej Platformie Treningowej (CQ Balance Game Board) w postaci balanso-gramu, a także rejestrację 30 sekundowego testu i jego zapis do pliku CVS, akceptowalnego przez pakiety statystyczne.

 * NAJCZĘŚCIEJ NAGRADZANE PRODUKTY


DWA ZŁOTE MEDALE

(RehMed-Expo 2010 w Kielcach)
"Rehabilitacyjny Produkt Roku 2010"
"Medyczny produkt Roku 2010"
oraz ZŁOTY MEDAL i WYRÓŻNIENIE
(RehMedika 2010 w Sosnowcu)
PRODUKT ROKU LubMed’2009
WYRÓŻNIENIE Rehmed-Expo’2008
* Publikacje. W ramach nawiązanej z naszą firmą współpracy, pan Mariusz Strzecha wraz z zespołem udostępnili szereg swoich najnowszych publikacji. Dziękujemy.

* Akcelerometryczny System analizy ruchu CQ-Accel. Dzięki ciągłemu rozwojowi i postępującej miniaturyzacji stało się możliwe zastosowanie półprzewodnikowych czujników ruchu w aplikacjach medycznych. Nowoczesne sensory charakteryzują się niskim poborem energii i niewielkimi wymiarami oraz wysoką niezawodnością...

* Platforma CQStab2P –Tandem. Najnowsza wersja platforma może pracować w tandemie dwóch urządzeń, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie pomiarów w różnych konfiguracji ustawień pacjenta.

* Balansowa Platforma treningowa (CQ-Balance Game Board). Filmik Gracze.

* Platforma Stabilometryczna CQStab2P w wersji dwuplatformowej.

* Film prezentujący platformę stabilometryczną.

* Film prezentujący program CQ-Stab.

* Gry komputerowe w rehabilitacji i treningu.

* Człowiek zazwyczaj ma dwie nogi – ujęcie stabilografii.

* SAMOUCZEK – przygotowywany w formacie animacji Flash.

* OKIEM PRAKTYKA -omówienie zagadnień badania postawy ciała od strony praktycznej.

* O  ZASADNOŚĆ STOSOWANIA RÓŻNYCH POZYCJI PRZY BADANIU METODĄ TOPOGRAFII POWIERZCHNIOWEJ DLA OCENY ZNIEKSZTAŁCENIA TUŁOWIA U DZIECI ZE SKOLIOZĄ IDIOPATYCZNĄ.

* Discrepancy in clinical versus radiological parameters describing deformity due to brace treatment for moderate idiopathic scoliosis.

Najnowsza wersja oprogramowania do badania stóp pozwala na pełną trójwymiarową (animowaną) wizualizację podogramu.


© 2015 Copyright by CQ Elektronik System, Wszystkie prawa zastrzeżone.