Strona główna

Specjalizowane Systemy Elektroniczne
Obrazowej Diagnostyki Medycznej

CQ Elektronik System, Artur Świerc

tel.071 318 01 04
kom. 0601 794 162
e-mail: info@cq.com.pl
http://www.cq.com.pl

English English
Deutsche
Deutsche
Fotogrametria Mora -wstęp Computer-based Examination of Body Posture - bases Computergestützte Untersuchung der Körperhaltung - Vorwort Fotogrametria Mora -program Fotogrametria Mora -parametry Wady postawy -wstęp Okiem praktyka Badanie strony podeszwowej stóp - podoskop Kamery PodoBaby - badanie niemowl±t PodoBaby -film Platforma Stabilograficzna Gry komputerowe w rehabilitacji i treningu Publikacje- stabilografia Publikacje Filmy Referencje O firmie... Animacja 3D Wydruki Wady postawy -postawa ciała Wady postawy -postawa ciała Stopy-wydruki Akcelerometry PodoBaby - opracowanie CQ-Dynamometr - mierzenie siły Treningowa Platforma Balansowa - Gry Filmik Gracze Filmy - prezentacja Platformy Stabilograficznej Filmy - prezentacja programu Nowości Nowości Nowości Oferta cenowa

Komputerowe Badanie Postawy Ciała - program

 

 

   Najnowsza wersja oprogramowania pracuje w środowisku Windows, dając użytkownikowi możliwość dynamicznego podglądu pacjenta na dwóch niezależnych oknach, obróbki obrazu warstwicowego w czasie rzeczywistym, podglądu wydruku, itp. Istnieje możliwość wyboru kilku różnych form wydruku.

 

Zainstaluj i uruchom Demo programu

Opis działania wybranych funkcji programu

 

Opcje menu

Ikona, nazwa, klawisz skrótu

Opis działania

Plik

Nowy Ctrl+N

Nowe badanie, w oknie badanie wpisujemy dane pacjenta, istotne jest wpisanie wzrostu.

Otwórz Ctrl+O

Otwiera zapisane wcześniej badania.

Zapisz Ctrl+S

Zapisujemy wybrane ujęcie, komputer sam proponuje nazwę pliku, zapisywanie dokonywanych zmian.

Zapisz jako...

Zapisuje dokumenty pod nową nazwą.

 

Drukuj Ctrl+P

Drukowanie wyników.

Podgląd wydruku

Pokazuje postać w jakiej wyniki będą wydrukowane, rzeczywisty wygląd wydrukowanego dokumentu.

 

Ustawienia wydruku

Otwiera okno do ustawienia parametrów drukarki.

Ustawienia szablonu wydruku

Program umożliwia wykonanie kilku rodzajów (szablonów) wydruków: Normalny C/B, Rodzice, Naukowy, To co widać, Inny numer <szablonu>.

Zależnie od wybranej opcji zmienia się treść wydruku, istnieje możliwość tworzenia własnych szablonów wydruków (osobna instrukcja).

Drukuj seryjnie

W oknie Badania należy zaznaczyć kilka opisów, wyników badań, po zaznaczeniu „drukuj seryjnie” zostaną wydrukowane wybrane wyniki badań.

Zapisz statystykę

Automatyczne przenoszenie danych do programu statystycznego, wcześniej w oknie Badania należy zaznaczyć opisy badań które chcemy przenieść do programu statystycznego.

Ostatnio otwierane dokumenty

Wyświetla ostatnio otwierane zapisy badań, po „kliknięciu” w ich nazwy można je otworzyć.

Zakończ

Zamyka program.

Widok

Wyniki

Alt + 0

Wyświetla dane pacjenta i informacje o badaniu. Na ekranie pojawia się okno z czterema  zakładkami. Pierwsza zakładka: Dane pacjenta: imię nazwisko, zawód, rok urodzenie, wzrost i waga oraz wywiad. Bardzo ważne jest wpisanie wzrostu pacjenta, jest to jeden z parametrów wykorzystywany do obliczeń.

Druga zakładka Wyniki analizy zawiera opracowane przez komputer wynik badania w postaci listy wyliczonych parametrów.

Zakładka Diagnoza otwiera dwa okienka przeznaczone na opis badania i wpisanie diagnozy. Ostatnia zakładka Uwagi: można ją wykorzystać w zależności od potrzeb użytkownika programu. Jest to miejsce na ewentualne uwagi, komentarze, skrócone opisy badań, zapisanie diagnozy w formie skrótu, symbolu itp.

Pomiędzy okienkami każdej zakładki poruszamy się tabulatorem (klawisz Tab) na klawiaturze lub ustawiając kursor myszy w wybranym okienku Wprowadzone zmiany (np. w pozycjach „Wywiad”) zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz” na pasku ikon startujących.

Okno zamykamy krzyżykiem w prawym górnym rogu lub ponownie klikając. ikonę „Wyniki”.

Badania

Alt + 1

Wyświetla listę zapisanych (wykonanych) badań, klikając w ich nazwy można je otworzyć. Ponadto zawiera podręczny menadżer plików, można przeglądać i otwierać wszystkie zasoby komputera.

Opis okna poniżej tabeli.

Drugi ekran

Alt +2

Otwiera drugie okno podglądu, umożliwia jednoczesną obserwację wyników w różnych wersjach (np. na jednym ekranie wybieramy opcje z Menu > Tryb, na drugim Menu > Opracowanie). Jest jeden pasek ikon dla obydwu widoków. Pokazuje parametry wybrane dla ekranu na, który został ostatnio wybrany „kliknięciem” myszy na jego obszarze.

F9 Pełny ekran

Rozciąga okno programu do największego rozmiaru.

Opracowanie

Punkty

Do opracowania wyników ustawiamy na sylwetce widoczne punkty pomiarowe, komputer wykorzystuje je do obliczeń.

Linia kręgosłupa

Służy do opracowania badań.

Należy zaznaczyć linię kręgosłupa zgodnie z  kropkami na plecach  pacjenta. Klikamy tylko wybrane kręgi, nie ma potrzeby zaznaczania wszystkich – linia musi pokrywać się z przebiegiem linii wyrostków kolczystych (uwagi: typowo zaznaczone punkty na plecach, powinny pokrywać się z załamaniami na liniach obrazujących przestrzenne ukształtowanie kręgosłupa). Znakowanie rozpoczynamy poniżej kręgu C7 a kończymy (prawym przyciskiem) powyżej S1. Po zaznaczeniu linii kręgosłupa komputer domyślnie dzieli go na poszczególne kręgi z założeniem zachowania równych wysokości poszczególnych kręgów.

 

Kręgosłup strzałkowy

Optymalizujemy krzywą kręgosłupa dla płaszczyzny strzałkowej

Dla płaszczyzny strzałkowej komputer wyznacza obraz przestrzenny w postaci linii schodkowej (pola fioletowe). Ponieważ jednak krzywa kręgosłupa jest krzywą gładką powinniśmy dopasować zieloną linię w ten sposób, aby przebiegała przez fioletowe pola.

Kończymy prawym przyciskiem.

Po zakończeniu funkcji komputer automatycznie znajduje położenie punktów KP, PL i LL. Jeżeli te ustawienia nie odpowiadają rzeczywistość możemy skorygować je ręcznie wracając do Edycji położenia punktów pomiarowych.

Tryb

Parametry obrazu

Reguluje rozjaśnienie i kontrast obrazu

Normalny

Zdjęcie pacjenta, można łączyć z innymi widokami np. liniami i/lub prążkami.

Prążki

Wyświetla wynik badania w postaci czarno-białych prążków w płaszczyźnie poziomej, obrazuje najbardziej wystające punkty sylwetki pacjenta.

Linie

Wyświetla wynik badania w postaci poziomic, punkty najbardziej wystające wyglądają jak wzniesienia na mapie.

Warstwy

Wyświetla wynik badania w postaci odcieni szarości (warstw), jaśniejszy kolor oznacza miejsca bardziej wystające; można łączyć z innymi widokami.

Szum

Usuwa ewentualne zakłócenia obrazu, niepotrzebne linie itp.

Gęsty

Zwiększa gęstość linii (L) i prążków (p).

Skala 1

Pomniejszenie, powiększenie obrazu.

Skala 2

Powiększenie pomniejszenie obrazu.

Siatka

Nakłada na obraz siatkę, oś siatki przechodzi przez punkt S1 (co 5/10cm).

Punkty

Punkty pomiarowe wykorzystywane przez komputer w obliczeniach, ustawia się je ręcznie podczas opracowania.

Tło

Usuwa tło.

Perspektywa

Widok sylwetki z góry (przekrój pionowy). Zagęszczenie linii oznacza miejsca najbardziej wystające (porównaj Przekroje).

Czołowa

Dodatkowe opisy do przekrojów.

Przekroje

Przekrój poprzeczny (pionowy) wg punktów charakterystycznych kręgosłupa, linie przekroju pokazują widok sylwetki z góry, punkt najwyższy linii oznacza miejsce najbardziej wystające. Np. jak na rysunku obok na poziomie kifozy piersiowej widoczna wystająca prawa łopatka.

Linia z boku: obrazuje wygięcie przednio-tylne kręgosłupa, jego rzeczywisty wygląd.

Punkty kręgosłupa

Linia prosta łącząca punkty kręgosłupa C7 i S1, automatycznie znajduje punkt przecięcia rzeczywistej linii kręgosłupa z prostą łączącą punkty C7 i S1 oraz wyznacza wartości wygięć bocznych (wielkość łuków)

punktami oznaczone są strzałki łuków

Kręgosłup

Przebieg linii kręgosłupa, jego rzeczywisty wygląd

Podgląd

Rozpocznij

F5

Rozpocznij rejestrację (filmowanie). Obserwując na ekranie podgląd  (klawisz F5) sprawdzamy czy środek pleców znajduje się w centrum obrazu. W razie konieczności ustawiamy pacjenta wyżej, niżej, ewentualnie podnosimy aparat.

Zapisuj

F6

Rozpoczyna rejestrację kolejnych ujęć pacjenta - naciskamy klawisz F6.

W trakcie wykonywania badania delikatnie korygujemy ustawienie miednicy, tak aby jej kąt skręcenia wynosił 0, co będzie stanowiło punkt odniesienia przy ocenie wyniku badania. W celu dokładnej obserwacji ustawienia przestrzennego miednicy na jednym z podglądów powinien być włączony obraz przestrzenny.

Zatrzymaj

F7

Zatrzymuje rejestrację, filmowanie.

Przełącz oświetlenie

Oświetlenie pacjenta, zapala żarówkę aparatu (WYŁĄCZAMY światło w pomieszczeniu).

Kadr do tyłu

PgDn

Przesuń do tyłu , pokazuje poprzednie ujęcie.

Kadr do przodu

PgUp

Przesuń do przodu, pokazuje następne ujęcie.

 

 

 

Opcje dostępne na  CD-ROM’ie

 

Uruchom DEMO programu Plecy dla Win (wersja 2003)

 

 


© 2009 Copyright by CQ Elektronik System, Wszystkie prawa zastrzeżone.