Strona główna

Specjalizowane Systemy Elektroniczne
Obrazowej Diagnostyki Medycznej

CQ Elektronik System, Artur Świerc

tel.71 318 01 04
kom. 601 794 162
e-mail: info@cq.com.pl
http://www.cq.com.pl

English English
Deutsche
Deutsche
Fotogrametria Mora -wstęp Computer-based Examination of Body Posture - bases Computergestützte Untersuchung der Körperhaltung - Vorwort Fotogrametria Mora -program Fotogrametria Mora -parametry Wady postawy -wstęp Okiem praktyka Badanie strony podeszwowej stóp - podoskop Kamery PodoBaby - badanie niemowl±t PodoBaby -film Platforma Stabilograficzna Gry komputerowe w rehabilitacji i treningu Publikacje- stabilografia Publikacje Filmy Referencje O firmie... Animacja 3D Wydruki Wady postawy -postawa ciała Wady postawy -postawa ciała Stopy-wydruki Akcelerometry PodoBaby - opracowanie CQ-Dynamometr - mierzenie siły Treningowa Platforma Balansowa - Gry Filmik Gracze Filmy - prezentacja Platformy Stabilograficznej Filmy - prezentacja programu Nowości Nowości Nowości Oferta cenowa

Komputerowe Badanie Stóp - wstęp

Instrukcja -wersja do druku...

 

NAJNOWSZA  wersja Programu do Projektowania Wkładek 3D posiada następującą funkcjonalność:

• Swobodna definicja obrysu wkładki na bazie odbitki plantokonturograficznej z widoczną głębią obrazu.

• Definicja linii obcięcia wkładki na wysokości palców

• Możliwość skalowania podparcia wysklepienia stopy na podstawie danych ze skanera 3D wbudowanego w urządzenie CQ-Stopy3D

• Możliwość uwzględnienia stref nośnych (nacisków) na podstawie intensywności odbitki plantokonturograficznej

• Możliwość definiowania minimalnej, oraz całkowitej wysokości wkładki

• Definicja wywinięcia pięty, z uwzględnieniem wysokości i szerokości profilu

• Definicja klina podparcia korygującego ustawienie stopy

• Swobodna definicja pelot o zadanej wysokości (zarówno wypukłych jak i wklęsłych)

• Wykorzystanie modelu wzoru dla całej wkładki

• Generowanie pliku CNC i obsługa frezarki.


Porówanie rozdzielczości danych z podoskopu komputerowego i maty reakcji sił podłoża

A-     Obraz z podoskopu komputerowego o dokładności 1mm/punkt

B-      Ten sam obraz z rozdzielczości rzeczywistą 1cm2/punkt oferowaną przez maty sił reakcji podłoża (Przypomina to kupowanie butów z dokładnością do dwóch numerów...)

C-      Dane z maty B rozciągnięte trikowo przez komputer (Na podstawie niedokładnego pomiaru kupiliśmy za małe buty, ale próbujemy je rozchodzić...)

 


Działanie funkcji automatycznej eliminicji tła w podoskopie CQ-Stopy3D

 

A-     Obraz stóp wykonany w normalnych warunkach oświetlenia z widoczną głębią widoku (cały obrys stóp)

B-      Obraz z włączoną funkcją automatycznej różnicowej eliminiacji tła.

C-      Obraz z automatycznym wyszukaniem granicy odbitki i punktów pomiarowych

 

 

Ocena prawidłowości ukształtowania stopy ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne. Wszelkie odchylenia w jej budowie mogą być spowodowane nieprawidłowościami w obrębie innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą zatem świadczyć o występowaniu wady postawy.

Komputerowe badanie strony podeszwowej stopy stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego. Oprócz dokładnej odbitki  (plantokonturogramu) uzyskujemy informacje o  przestrzennym, ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca oraz obserwację sfer nośnych. Dzięki czemu można stwierdzić prawidłowość rozłożenia sił nacisku ( pedobarograf ; ang.pedobarography).

Obraz na ekranie komputera możemy obserwować i rejestrować także podczas wykonywania przez pacjenta zadanych ćwiczeń, dzięki czemu możemy łatwiej wnioskować o przyczynach istniejących stanów chorobowych.

Wykonywanie badań w obciążeniu i odciążeniu (osoba stoi, osoba siedzi) pozwala na wychwycenie etapu rozwoju płaskostopia, w którym sprawność aparatu więzadłowo-torebkowo-mięśniowego ulega upośledzeniu

Aparatura ta ułatwia również projektowanie wkładek ortopedycznych.

 

 

Komputerowa ocena stóp CQ-ST

 

Stały rozwój konstrukcji aparatury do komputerowej oceny stóp CQ-ST doprowadził do powstania urządzenia łączącego w sobie kilka unikalnych cech, dzięki którym może on znajdować zastosowanie zarówno w pracy diagnostyczno/naukowo/lekarskiej jak i w codziennej pracy przy doborze obuwia, czy też wkładek korekcyjnych.

Podstawowe cechy CQ-ST:

  • Dokładny PODOSKOP
  • Projektor linii do wyznaczenia wysklepienia śródstopia w warunkach obciążenia i odciążenia stopy
  • Analiza obciążeń dzięki kolorowej wizualizacji intensywności nacisku
  • Obserwacja ustawienie pięt (koślawość/szpotawość)  przez dodatkową kamerę
  • Analiza rzeczywistego rzutu środka ciężkości przez czteroczujnikową platformę stabilograficzną (opcja)
  • Dynamiczna rejestracja badań podczas ruchu

 

Komputerowe badanie strony podeszwowej stopy stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego. Oprócz dokładnej odbitki stopy (plantokonturogramu) uzyskujemy informacje o przestrzennym ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca, oraz obserwację sfer nośnych. Dzięki temu można stwierdzić prawidłowość rozłożenia sił nacisku.

Obraz na ekranie komputera możemy obserwować i rejestrować także podczas wykonywania przez pacjenta zadanych ćwiczeń, dzięki czemu możemy łatwiej wnioskować o przyczynach istniejących stanów chorobowych.

 


Liczone parametry

            Sposób oceny stóp jest dość dobrze opisany w literaturze specjalistycznej. Oprogramowanie pozwala na wyznaczenie praktycznie wszystkich pojawiających się tam parametrów. Znajduje się tu również grupa specyficznych wartości uzyskiwanych dzięki analizie przestrzennej śródstopia.

Prezentacja wyników – wydruki

 

            Po opracowaniu badania możemy wykonać jego wydruk. Program udostępnia nam kilka standardowych szablonów wydruku. Użytkownik ma ponadto możliwość indywidualnego dopasowania uzyskiwanego rezultatu w zależności od swoich potrzeb i preferencji. Najnowsze wersje oprogramowania dają możliwość kreowania własnych papeterii, drukowania loga użytkownika, wykorzystywania kolorów. 

Standardowe  szablony wydruków.    

Normalny C/B –rysunek standardowy

Widok mały –rysunek standardowy

Widok duży – rysunek zależny od aktualnych ustawień w programie

Dwa widoki – rysunki zależne od ustawień w oknach programu

 

 

Komputerowe Badanie Stóp – liczone parametry

 

 

Na obraz stóp nanosimy punkty pomiarowe, które wykorzystywane są w dalszych obliczenia plantokonturogramu i podawanych wynikach.

A,B – wyznaczają oś długą stopy

C,D – szerokość przodostopia

S,T – szerokość pięty

E  - punkt styczności z paluchem

F – punkt styczności z palcem

Q,q – styczna wewnętrzna dla konta Clarke’a

W –centrum wysklepienia dla wskaźnika

Sztritera-Godunowa

1-5 głowy kości palców stóp

 

 

 

20. 21. Długość stopy liczona pomiędzy punktami A i B (DL)

22. 23. Szerokość stopy liczona pomiędzy punktami C i D (SZ)

24. Proporcja długości/szerokości stopy (wskaźnik Wejsfloga)

Stosunek długości stopy do jej szerokości powinien wynosić 3:1.

Z reguły przyjmuje on wartości pomiędzy 2 a 3.

Wartości bliższe „2”, np. 2.15 świadczą o płaskostopiu poprzecznym, natomiast bliższe „3”, np. 2.95 dowodzą prawidłowego wysklepienia poprzecznego

 

25. 26. Kąt koślawości palucha ALFA

Jest to kąt zawarty między styczną do przyśrodkowego brzegu stopy a styczną poprowadzoną z punktu w najszerszym miejscu przodostopia do zewnętrznego brzegu palucha. Norma dla kąta koślawości palucha wynosi 0-9st (Wejsflog 1956)

27. 28. Kąt szpotawości palca BETA

Wyznaczamy go podobnie jak kąt ALFA, ale po stronie zewnętrznej brzegu stopy.

 

 

29. Kąt piętowy GAMMA

Wyznaczają go dwie styczne do wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi stopy. Styczne przecinają się poza piętą tworząc kąt. Norma dla kąta piętowego wynosi 15-18st (Wejsflog 1956)

 

34. 35. Szerokość pięty liczona pomiędzy punktami S-T

 

 

32. 33. Kąty koślawości palucha (AL) i szpotawości palca liczone względem prostej A-B , a w drugiej wersji względem dwusiecznej kąta piętowego(wynik w nawiasach)

36. 37. Powierzchnia stopy przylegająca do podłoża (PS)

 

38. 39. Powierzchnie ważone (PSW) – każdy punkt uwzględnia również przypadający na niego nacisk (nasycenie kolorów)

 

 

 

31. Wskaźnik kątowy Clarke'a (CL)    

 

Istnieje wiele metod, którymi ocenia się odbitkę przez wykreślenie szeregu linii pomocniczych. Najpopularniejszą i najprostszą jest metoda Clarke'a. Polega ona na wykreśleniu prostej (C-S). Prosta ta przecinająca się ze styczną wewnętrzną (Q-q) daje kąt Clarke'a. Wartość tego kąta przedstawia się odpowiednio:·        

stopa płaska  x - 30°,

stopa z obniżonym wysklepieniem  31°- 41°,  

stopa normalna  42°-54°,        

stopa z podwyższonym wysklepieniem 55°- x.

 

 

 

 

30. Wskaźnik Sztritera - Godunowa (KY) 

 Określa on stosunek długości odcinka przebiegającego w centrum wysklepienia łuku podłużnego (przez zacienioną część śladu) do długości odcinka wykreślonego przez nie zacienioną i zacienioną część plantokonturogramu.           

KY  = (W –  i) / (  j – i)

(W – i)  -  część zaciemniona;   (j – j)  - część zaciemniona i nie zaciemniona.

Klasyfikacja stóp według wskaźnika KY dla osób dorosłych:

stopa wydrążona       0,00  –  0,25,

stopa normalna         0,26  –  0,45,

stopa obniżona I°      0,46  – 0,49,

stopa obniżona II°    0,50  –  0,75,

stopa płaska             0,76  – 1,00.

Wskaźnik KY odnosi się też do wieku badanej osoby:

      8 lat         0,44  –  0,54,

      9 lat         0,41  –  0,53,

      10 lat       0,40  –  0,53,

      11 lat       0,39  –  0,54.    

Program wyznacza ten wskaźnik przeprowadzając odcinek prostopadły do stycznej CS poprzez punkt W (oznaczający centrum wysklepienia). Punkty „i”, „j” znajdowane są automatycznie.

(w nawiasach KY12 –wskaźnik liczony automatycznie  - punkt „j” dokładnie w ½ odcinka CS, „w” i „i” z odbitki)

 

39. Wskaźnik wysklepienia według Wejsfloga

Szerokość pasma stępu |W-i| stanowi około 1/3 szerokości całego stępu |j-n|

  • jeżeli pasmo stępu jest węższe – stopa wydrążona
  • gdy szersze – stopa płaska

WA = |W-i| * 100 / |j-n|

 

Wartość wskaźnika wysklepienia stopy:

0-27     - stopa wydrążona

28-38   - stopa prawidłowa

39-50   - stopa płaska I°

51-66   - stopa płaska II°

67-100 - stopa płaska III°

100-x   - stopa płaska IV°

 

 

Wzorce

 

Porównanie plantokonturogramu z wzorcowymi typami stóp Bochenka, Bunaka, Clarke’a, Wejsfloga .

 

1– 3 –   stopa wydrążona,

4– 6 –   stopa prawidłowa,

7–10 – różne postacie płaskostopia.

 

 

 

40..49. Zmodyfikowana biostereometryczna metoda oceny stóp.

(prof. Ewa Demczuk –Włodarczyk Zakład Kinezyterapii AWF Wrocław)

 

  Przed badaniem na stronie podeszwowej stóp zaznacza się położenie pięciu głów kości śródstopia. Osoba badana siada na krześle z regulowaną wysokością siedziska, które umożliwia indywidualne dostosowanie wysokości krzesła, aby stopy ustawione były pod kątem prostym do podudzia, a podudzie pod kątem prostym do uda. Stopy opiera na przyrządzie i dokonuje rejestracji podeszwowej strony stóp w odciążeniu. Następnie staje w pozycji rozluźnionej na przyrządzie i rejestruje stronę podeszwową stóp w obciążeniu.

  W ocenie stopy bierzemy pod uwagę przebieg łuków kostnych (linie poprowadzonych pomiędzy punktem B a głowami kości palców1..5).

Na podstawie danych anatomicznych i biomechanicznych podzielono ukształtowanie strony podeszwowej stóp na 4 typy:

- stopa wydrążona. Charakteryzuje się tym, iż w zarówno w obciążeniu jak i dociążeniu łuk podłużny V uniesiony jest nad podłoże,

- stopa prawidłowa. Łuk V przylega do podłoża (ewentualnie jest jedynie minimalnie uniesiony- w warunkach odciążenia), a biegnące przyśrodkowo łuki biegną coraz wyżej (obciążenie powoduje jedynie ich obniżenie),

- stopa płaska funkcjonalnie. W odciążeniu zarówno IV, jak i V łuk podłużny przylegają do podłoża i stosunkowo nisko przebiega łuk III. Po obciążeniu do podłoża przylegają V, IV, III, a II przebiega nad nimi stosunkowo nisko,

- stopa płaska strukturalnie. W warunkach obciążenia do podłoża przylegają łuki V-II, a nawet I.

 

 

 

 

 

 

 

Komputerowe Badanie Stóp - wydruki

 

            Po opracowaniu badania możemy wykonać jego wydruk. Program udostępnia nam kilka standardowych szablonów wydruku. Użytkownik ma ponadto możliwość indywidualnego dopasowania uzyskiwanego rezultatu w zależności od swoich potrzeb i preferencji. Najnowsze wersje oprogramowania dają możliwość kreowania własnych papeterii, drukowania loga użytkownika, wykorzystywania kolorów. 

Standardowe  szablony wydruków.    

Normalny C/B –rysunek standardowy

Widok mały –rysunek standardowy

Widok duży – rysunek zależny od aktualnych ustawień w programie

Dwa widoki – rysunki zależne od ustawień w oknach programu

 

 

Komputerowe Badanie Stóp - program

 

 

 

            Aplikacja wykorzystywana w badaniu stóp ma konstrukcję analogiczną do badania pleców – przełączenie funkcji programu następuje po kliknięciu pojedynczej ikony.

 

 

Zainstaluj i uruchom Demo programu

 

Funkcje klawiszy charakterystycznych dla badania stóp.

 

Opcje menu

Ikona, nazwa, klawisz skrótu

Opis działania

Opracowanie

Obraz

W pierwszym etapie opracowania musimy odpowiednio zadeklarować granicę odcięcia odbitki stopy, oraz łuków przestrzennych, a także wizualnie ustawić kontrast i jasność barw. W tym celu najlepiej jest wybrać następujący tryb podglądu obrazu (normalny + kolory + granica + łuki).

Następnie wybieramy ikonę Obraz z MENU Opracowanie. Otworzy się okienko do wyznaczania granicy i łuków oraz kontrastu
i jasności obrazu

Granica – ponieważ uzyskane na obrazie rysunki podoskopowe charakteryzują się płynnym przejściem pomiędzy przyleganiem stopy do podłoża, a jej odstawaniem należy zadeklarować granicę, dla której, przy interpretacji komputer musi przyjmować właściwą odbitkę stopy. Możemy się tu kierować zachowaniem plantokonturogramu w okolicy śródstopia

Łuki – widok tych linii obrazuje przestrzenne wysklepienie stopy. Pozycja ustawienia tego suwaka powinna dawać informację o dobrze widocznych (przynajmniej 2- 4 liniach w obrębie śródstopia) bez zwiększonej ilości przypadkowych zakłóceń

Kontrast i jasność – parametry te dobieramy wizualnie w ten sposób aby uzyskać dobrą dynamikę przejść kolorów (od niebieskich do czerwieni) w obrębie odbitki stopy.

Punkty

Na obraz stóp nanosimy punkty pomiarowe, które wykorzystywane są w dalszych obliczeniach plantokonturogramu i podawanych wynikach

A,B – wyznaczają oś długą stopy

C,D – szerokość przodostopia

S,T – szerokość pięty

E  - punkt styczności z paluchem

F – punkt styczności z palcem

Q,q – styczna wewnętrzna dla konta Clarke’a

W –centrum wysklepienia dla wskaźnika Sztritera-Godunowa

1-5 głowy kości palców stóp – wyznaczamy je bądź bezpośrednio na stopach pacjenta i następnie nanosimy tak jak są zarejestrowane przez urządzenie, lub dzieląc odcinek między punktami C i D (szerokość przedstopia) równo na sześć części..

Po włączeniu ikony Punkty na podglądzie pojawią się przypadkowo ułożone (w stosunku do stopy) punkty pomiarowe. Punkty ustawiamy klikając w nie i przenosimy przytrzymując lewy klawisz myszy, ponowne kliknięcie pozostawia punkt w wybranym miejscu. Klikając prawym klawiszem (po przeniesieniu punktu) kursor przechodzi automatycznie do następnego (punktu).

Tryb

Parametry obrazu

Reguluje rozjaśnienie i kontrast obrazu

Normalny

Odbicie, ślad stopy po zarejestrowaniu.

Prążki

Widok przestrzenny wysklepienia stopy;

w miejscach najdalszych od powierzchni, najbardziej wysklepionych prążki idą w dół

Izolinie

Linie obrysowują obszary o jednakowej sile nacisku (analogia do mapy), obszar zakreślony dużą ilością linii wywiera największy nacisk na podłoże; w połączeniu z kolorami, jest to obszar o najsilniejszej barwie.

Kolory

obraz nacisku stopy na podłoże, miejsca o intensywniejszym kolorze oznaczają mocniejszy (maksymalny) nacisk

Granica

Widok właściwej odbitki stopy , obszar rzeczywistego styku stopy z podłożem. Granicę ustalamy podczas opracowania.

Skala 1

pomniejszenie, powiększenie obrazu

Skala 2

powiększenie pomniejszenie obrazu

siatka

nakłada na obraz pomocniczą siatkę o skoku 1cm

Punkty

Widok punktów pomiarowych nanoszonych na obraz stóp, podczas opracowania. Punkty są wykorzystywane do dalszych obliczeń.

Linie

Styczne łączące zewnętrzne punkty pomiarowe, wykorzystywane do obliczeń (wskaźnik Sztritera-Godunowa, kont Clarke’a, kąt piętowy GAMMA, inne wskaźniki)

łuki

Łuki wyznaczamy podczas opracowania Jest to widok przestrzenny wysklepienia stopy;

Środki ciężkości

 Pokazuje na rysunku położenie wyliczonych (pozornych) środków ciężkości dla obu stóp

rysuj tło

Zastępuje obraz zdjęcia stóp białym tłem,

Podgląd
(wykonanie badania)

Rozpocznij F5

Rozpocznij rejestrację (filmowanie). Włączamy podgląd. Stopy powinny być ustawione w środku pól obserwowanym na ekranie komputera. Na tym etapie możemy obserwować stopy prosząc np. pacjenta o przeniesienie ciężaru ciała, wykonanie ćwiczeń pomocniczych itp.

 

Zapisuj F6

Rozpoczyna rejestrację kolejnych ujęć pacjenta. Właściwe badanie rozpoczynamy włączając Zapisywanie. W trakcie zapamiętywania badania pacjent powinien stać spokojnie, swobodnie, w pozycji naturalnej, swobodnej wyprostowanej. Dla celów porównawczych możemy wykonać dwa badania: w pozycji stojącej i siedzącej. W trakcie rejestracji komputer automatycznie przełącza oświetlenie stóp w celu uzyskania optymalnych typów obrazu.

Zatrzymaj F7

zatrzymuje rejestrację, filmowanie

Światło

Korzystając z ikony światło możemy wybierać tryb oświetlenia.

W urządzeniu dostępne są dwa podstawowe typy pracy:

- oświetlenie płyty dzięki któremu możemy obserwować odbitkę plantokonturograficzną z uwidocznieniem pól przylegania i nacisków stóp

- generowanie linii pomocniczy obrazujących przestrzenne wysklepienie stóp.

Kolejne kliknięcia światłem pozwalają na wybranie kombinacji powyższych ustawień.

Ważne jest aby tło stóp pozostawało ciemne – w tym celu należy albo zaciemnić pomieszczenie, bądź przykryć stopy nieprzenikalnym kawałkiem materiału.

Przesuń
do tyłu PgDn

Przesuń do tyłu , pokazuje poprzednie ujęcie.

Przesuń
do przodu PgUp

Przesuń do przodu, pokazuje następne ujęcie.

Pomoc

Stopy – tematy pomocy

Umożliwia znalezienie instrukcji i podpowiedzi do posługiwania się programem.

 

Stopy – informacje

Informacje nt. programu (licencja, autor programu).

 

 


© 2016 Copyright by CQ Elektronik System, Wszystkie prawa zastrzeżone.