Drżenie samoistne (CQAccel-Tremor)


* Wstęp  * Urządzenie  * Program  * Publikacje  * Powrót ....   


* Wstęp

   Drżenie samoistne (ang. essential tremor) to zaburzenie, które spotyka ludzi w różnym wieku i może mieć bardzo odmienne podłoża: emocjonalne (związane np. ze stresem), neurologiczne (np. choroba Parkinsona), związane z uzależnieniami (np. od alkoholu), predyspozycje genetyczne .... Ponadto drżenie może zmieniać się zależnie od pozycji: posturalne (pojawiające się w określonych pozycjach), spoczynkowe, zamiarowe (pojawiające się pod koniec wykonywania czynności), kinetyczne (pojawiające się podczas ruchu). Z uwagi na różnorodność i złożoność przyczyn tego zaburzenia trudno jest je jednoznacznie diagnozować.

* Urządzenie

   CQAccel-Tremor zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić jednoczesną rejestrację wielkości drżenia występującego w kilku punktach ciała. Dzięki temu mamy narzędzie, które pozwala na obserwację zmiany objawów np. reakcję na leki, porównania pomiędzy pacjentami, czy też lateralizację objawów. Pomiar wykonywany jest z zastosowaniem akcelerometru cyfrowego (MEMS). W skład zestawu wchodzą cztery niewielkie czujniki (21x18x10 mm), które mogą być zamocowane na ciele pacjenta np. symetrycznie na obu rękach na palcach i nadgarstkach. Każdy z sensorów zawiera wbudowany akcelerometr i żyroskop. Dane z czujników zbierane są z częstotliwością 200 pomiarów na sekundę, co pozwala na precyzyjne odtworzenie przebiegu czasowego sygnału.

* Program

   Wyniki pomiaru przesyłane przez złącze USB do komputera i na bieżąco wyświetlane na ekranie. Pozwala to także na trening typu biofeedback. Użytkownik ma możliwość ustawienia czasu trwania rejestracji sygnału, a jego wizualizacja pozwala na wybór obserwowanej wartości ( akcelerometr-żyroskop, ośX, ośY, ośZ, modół). W ramach obliczeń wyznaczane są wartości średnie i maksymalne, a także wykres przyrostowy i sumaryczny. Przy analizie można wybrać dowolny fragment przebiegu, i dla tego fragmentu wykonać obliczenia. Ponadto wyznaczana jest Transformata Fouriera wybranego przebiegu, dzięki czemu możemy wykonać jego analizę spektralną w dziedzinie częstotliwości. Istniej też funkcja wizualizacji przebiegu po zastosowaniu filtru cyfrowego. Zarejestrowane dane z czujników mogą być wyeksportowane do arkusza, i wczytane do dalszej analizy w innych programach. Program przygotowuje wydruk, obejmujący wyznaczone parametry i wykresy. Dane badania przechowywane są w niezależnych plikach, dzięki czemu mogą być łatwo archiwizowane.

* Publikacje

   Z uwagi na powszechność i złożoność zagadnienia, problem drżenia samoistnego ma bogatą literaturę. Poniżej zaledwie kilka z listy dostępnych publikacji.
*  Drżenie samoistne
*  Drżenie samoistne — nowe koncepcje patogenetyczne
*  Quantitative Assessment of Parkinsonian Tremor Based on an Inertial Measurement Unit
*  Using Portable Transducers to Measure Tremor Severity
*  Automatic Classification of Tremor Severity in Parkinson’s Disease Using a Wearable Device
*  Aparat rejestrujący drżenie w chorobie parkinsona z zastosowaniem akcelrometru MEMS
*  Metoda pomiaru drżenia występującego w chorobach układu pozapiramidowego
*  System pomiarowy do rejestracji drżeń parkinsonowskich


* info@cq.com.pl  * www.cq.com.pl  * tel (601)794162  ....