Warunki użycia

Właścicielem i administratorem stron internetowych www.cq.com.pl, www.cqmed.eu, www.stopy.info, www.plecy.com.pl  jest firma CQ Elektronik System. (dalej tylko właściciel).

Właściciel, zgodnie z ustawą o prawach autorskich jest uprawniony do wykonywania praw własności niniejszych stron internetowych (dalej tylko strony).

Właścicielowi przysługują wszelkie prawa wynikające z licencji według ustawy o prawach autorskich w odniesieniu do treści stron, łącznie z tekstem i ich designem, rysunków technicznych, grafiki, wszystkich wyobrażeń na tych stronach, oraz wyboru i sposobu uporządkowania plików zamieszczonych na tych stronach.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się, że korzystają z tych stron będzie się kierować przepisami prawnymi i innymi obowiązującymi na terytorium UE, dobrymi obyczajami i niniejszymi warunkami, i nie będzie w żaden sposób szkodzić dobremu imieniu właściciela ani pozostałych użytkowników.

Użytkownik nie może ingerować do bezpieczeństwa tych stron, nie może wykorzystywać tych stron do przekazywania szkodliwych plików, ani starać się przeniknąć do niedostępnych publicznie sekcji tych stron, oraz nie może ingerować do treści i istoty technicznej stron. Użytkownik nie może również wykorzystywać stron do rozsyłania niechcianych wiadomości.

Użytkownik jest obowiązany szanować prawa autorskie właściciela. Materiały na tych stronach są chronione prawem autorskim a ich bezprawne wykorzystanie może oznaczyć naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o znakach towarowych i innych przepisów prawnych.

Ograniczenie odpowiedzialności właściciela

Treść tych stron ma tylko informacyjnyniewiążący charakter. Właściciel nie odpowiada za prawidłowość i kompletność informacji podanych na tych stronach i może kiedykolwiek i bez uprzedzenia dokonywać ich zmian.

Zamieszczenie jakichkolwiek danych i informacji na tych stronach, z wyjątkiem niniejszych warunków, nie ma charakteru czynności prawnej zmierzającej do powstania stosunku prawnego między właścicielem i użytkownikiem.

Właściciel nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie, nadzwyczajne lub następcze szkody po stronie użytkownika wynikające z korzystania z tych stron lub korzystania z innych stron internetowych należących do trzecich podmiotów, które można odwiedzić za pośrednictwem linków z niniejszych stron.

Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reklamę, ew. inną formę propagacji realizowanej przez jakikolwiek trzeci podmiot za pośrednictwem niniejszych stron.

Wszystkie inne okoliczności korzystania ze stron, które nie są podane jednoznacznie w niniejszych warunkach, podlegają obowiązującemu porządkowi prawnemu Polski.

 

Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej.

Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.

Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy do przeglądarki, w czasie odwiedzin serwisu. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Plik cookie zawiera nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe CQ Elektronik System wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności pracy serwisu.

 

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te mogą być zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Proszę pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych.